Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna ook aangeduid als 'AVV') vormen een contract dat gesloten wordt tussen u (hierna ook aangeduid als de 'Klant') en het bedrijf , waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 5, rue Perdtemps, 1260 Nyon, Zwitserland (hierna ook aangeduid als het 'Bedrijf'). De AVV zijn van toepassing op uw gebruik van de website www.virilpatch.com en elke andere website, applicatie en de tools die hieraan gekoppeld zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Website'). De Website www.virilpatch.com wordt beheerd door het Bedrijf.

Wanneer u de Website gebruikt zoals hieronder gedefinieerd en/of wanneer u klikt op de knop 'Ik verklaar dat ik deze Algemene verkoopvoorwaarden heb gelezen en aanvaard', bevestigt u dat u deze AVV heeft gelezen en uitdrukkelijk akkoord gaat onderworpen te zijn aan deze AVV en zich eraan te houden, evenals aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Website. Als u niet akkoord gaat met deze AVV, gebruik de Website dan niet.

Het Bedrijf biedt de mogelijkheid om online artikelen en producten te bestellen (hierna ook aangeduid als de 'Producten') via een e-commerceplatform (hierna ook aangeduid als de 'Website'). Om contracten te sluiten moet u ten minste 18 jaar oud zijn en in uw rechtsgebied bevoegd om contracten te sluiten. Bent u niet meerderjarig of bent u onder curatele gesteld, dan mag u de Website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of een wettelijke voogd.

De stappen voor het sluiten van een contract op de Website zijn de volgende:

  • keuze van een of meer Producten of de aanbieding van een behandeling;
  • identificatie en/of doorgeven van uw persoonsgegevens via een bestelformulier;
  • doorgeven van uw betalingsgegevens op een beveiligde pagina;
  • verificatie en bevestiging van de bestelling;
  • ontvangst van een bestellingsbevestiging per e-mail.

Door via de Website te bestellen, bevestigt u dat u meerderjarig bent en / of gerechtigd om binnen uw rechtsgebied een contract te sluiten. Tevens aanvaardt u hiermee uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze AVV, en tenslotte geeft u hiermee aan dat u de inhoud en strekking ervan begrijpt.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk moment te wijzigen. In geval van een wijziging zullen de gebruikers van de Website per e-mail of door een kennisgeving op de Website op de hoogte worden gebracht van deze wijziging. U bent zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van deze wijzigingen. Als u de Website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe AVV en instemt met de wijzigingen. Het Bedrijf behoudt zich te allen tijde en zonder kennisgeving of opgave van reden het recht voor de Website te sluiten.


ARTIKEL 2: PRIJZEN EN PRODUCTEN

De prijzen worden aangegeven in Euro. Het bedrag dat door het Bedrijf in rekening wordt gebracht, omvat de prijs van de Producten en de verzendkosten, inclusief btw. Eventuele invoerbelasting of andere kosten die verbonden zijn aan de invoer van goederen in het land waar de Klant verblijft, zijn uitsluitend voor rekening van de Klant en zullen door de betreffende overheid als meerprijs in rekening worden gebracht.

Het Bedrijf behoudt zich te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om prijzen te wijzigen. Deze hebben echter geen invloed op bestellingen die vóór de prijswijziging zijn geplaatst, welke gefactureerd worden tegen de prijs die tijdens de bestelling werd aangegeven en die door de Klant werd bevestigd.

De Producten blijven eigendom van het Bedrijf tot volledige ontvangst van het gefactureerde bedrag.


ARTIKEL 3: BEHANDELINGEN: AANBIEDINGEN EN FORMULES

In het kader van bepaalde aanbiedingen van het type behandeling geniet de Klant van een commerciële korting en/of geschenken die aangeboden worden bij het plaatsen van de eerste bestelling. De aanbiedingen en formules van het type behandeling houden een automatische vernieuwing in van de bestelling. Bij het einde van elke periode en om onderbreking van het volgen van zijn/haar behandelingsprogramma te vermijden, ontvangt de Klant daarom een nieuwe levering die identiek is aan de oorspronkelijke bestelling (zonder de geschenken), voor dezelfde duur en dezelfde prijs. De Klant kan vragen de geplande zendingen in het kader van zijn/haar behandeling te onderbreken door via e-mail contact op te nemen met de klantendienst op customer@virilpatch.com of deze aanvraag online te doen.

Voorbeeld in het geval van een behandeling met een product zoals Virilpatch. De catalogusprijs van het product Virilpatch is € 69,90. Als u geniet van een promotie voor de prijs van € 57,90 inclusief gratis 30 patches, wordt uw kuur elke maand vernieuwd aan de prijs van € 57,90. In dit geval wordt u elke maand een nieuwe doos geleverd, maar de 30 gratis patches krijgt u enkel aangeboden wanneer u zich voor de eerste keer inschrijft op de behandeling. Eventuele andere geschenken die aangeboden worden bij uw inschrijving worden u enkel aangeboden bij uw eerste inschrijving.


ARTIKEL 4: BEVEILIGDE BETALING

Het Bedrijf maakt gebruik van een platform voor de verwerking van bestellingen en een beveiligd betalingsplatform dat volgens de momenteel aanvaarde normen de grootste vertrouwelijkheid garandeert van de bankgegevens van de Klant. De verwerking van betalingen met bankkaart wordt namens het Bedrijf uitgevoerd door externe dienstverleners. Aanbiedingen van het type behandeling kunnen alleen betaald worden met een bankkaart of in bepaalde gevallen, wanneer dat u wordt voorgesteld, via automatische incasso met S€PA.

Afgezien van aanbiedingen van behandelingen, heeft de Klant soms de mogelijkheid te betalen met een cheque op naam van het Bedrijf of via bankoverschrijving. In dat geval wordt de bestelling pas verwerkt nadat de betaling ontvangen werd. We wijzen de Klant erop dat de betalingen per cheque en per bankoverschrijving de behandelingstijd van de bestellingen aanzienlijk verlengen. In geen geval en onder geen enkele vorm van vrijstelling mag een bestelling worden verzonden zonder ontvangst van de volledige betaling.


ARTIKEL 5: LEVERING EN VERZENDKOSTEN

Het Bedrijf vertrouwt het beheer van de opslag, de verpakking van pakketten, de verwerking en verzending van bestellingen toe aan een externe dienstverlener. De externe dienstverlener is ermee belast de bestellingen binnen een termijn van maximaal 72 werkuren na ontvangst van de betaling te verzenden, op voorwaarde dat voor alle door de Klant bestelde artikelen op het moment van bestelling de status 'op voorraad' werd vermeld.

De beschikbaarheid van Producten die in de winkel wordt aangegeven geldt echter uitsluitend ter informatie, en kan op elk moment worden gewijzigd afhankelijk van veranderingen in de voorraad met betrekking tot bestellingen die worden uitgevoerd. Levertijden variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten, de gekozen betaalmethode en het land van bestemming.

Alle pakketten en brieven worden verzonden door de postdiensten vanuit Frankrijk of door particuliere vervoerders uit Portugal. Het Bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af voor de bezorging van postpakketten en brieven. De verzendkosten worden bij elke bestelling berekend, maar in veel gevallen worden de verzendkosten aan de Klant aangeboden.

De Klant is zelf verantwoordelijk om, ten behoeve van een correcte bezorging door de betreffende vervoersdienst, te zorgen dat het opgegeven leveradres correct en volledig is. Indien een postpakket of brief door de vervoersdienst retour wordt gezonden vanwege een onvolledig of onjuist adres, of als het pakket niet binnen de bewaartermijn opgehaald wordt, zijn de verzendkosten voor nieuwe verzending van het pakket voor rekening van de Klant.

In dat geval kunnen de geraamde levertijden voorzien in deze AVV niet aangehouden worden. Indien een postpakket of brief door de betreffende vervoersdienst retour wordt gezonden vanwege een onvolledig of onjuist adres, of omdat het pakket niet binnen de bewaartermijn is opgehaald, en de Klant terugbetaling van de betreffende bestelling vraagt, beperkt de terugbetaling door het Bedrijf zich tot het totaalbedrag van de Producten, exclusief de verzendkosten.

In geval van een postpakket met tracking and tracing, kan de Klant op elk moment de status van zijn/haar bestellingen raadplegen via de door het Bedrijf ter beschikking gestelde online trackingtool of via de klantenservice, die echter geen ononderbroken beschikbaarheid kan garanderen.


ARTIKEL 6: ONTBINDINGSRECHT

De Klant heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de leveringsdatum om het contract te ontbinden en kan zich hier zonder opgaaf van reden op beroepen. Dit ontbindingsrecht is echter niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen, op artikelen die op vraag en volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd, op schoonheidsproducten, op artikelen voor intiem gebruik, en tenslotte op eetbare artikelen.

In situaties waarin dit ontbindingsrecht geldt, gaat de bedenktijd van 14 dagen in vanaf de dag dat u, of een derde, door u aangewezen partij die niet de vervoerder is, het bestelde artikel heeft ontvangen. Of, in geval van een bestelling met meerdere artikelen die gespreid geleverd worden, vanaf de dag dat u of een derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel heeft ontvangen.

Om uw recht op ontbinding uit te oefenen dient u ons op de hoogte te brengen van uw beslissing tot ontbinding door gebruik te maken van het ontbindingsformulier dat u ter beschikking wordt gesteld door deze link of door uw ondubbelzinnig verzoek om ontbinding kenbaar te maken aan customer@virilpatch.com, vóór het verstrijken van de bedenktermijn.


ARTIKEL 7: RETOUR ZENDEN / RUILEN VAN GOEDEREN (NIET-GOED-GELD-TERUGGARANTIE)

De Klant beschikt over een niet-goed-geld-teruggarantie op alle Producten die in de winkel worden besteld, gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst van de artikelen (het poststempel geldt hierbij als bewijs). Al onze terugbetalingen worden binnen 1 maand uitgevoerd via dezelfde betaalmethode die voor de initiële bestelling gebruikt werd. Indien dit niet mogelijk is, geschiedt de terugbetaling via bankoverschrijving. De risico's verbonden aan het retour zenden van het artikel (verlies of beschadiging) blijven de verantwoordelijkheid van de Klant, evenals de verzendkosten (voor retour zenden).

Binnen deze zelfde termijn van 14 dagen heeft u de mogelijkheid (afhankelijk van beschikbaarheid) om een identiek artikel te ruilen voor een andere maat of kleur. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retour zenden van het oorspronkelijke artikel en de verzendkosten van het geruilde artikel. U kunt ook kiezen voor een ander artikel; het prijsverschil tussen beide artikelen en de kosten voor retourzending en het verzenden van de nieuwe bestelling zijn voor uw eigen rekening.

De risico's verbonden aan het retour zenden van het artikel (verlies of beschadiging) blijven de verantwoordelijkheid van de Klant, evenals de verzendkosten (voor retour zenden). Producten worden uitsluitend terugbetaald/geruild als zij opnieuw te koop aangeboden kunnen worden, niet gebruikt of gedragen zijn, en in hun originele, intacte (ongeopende) verpakking geretourneerd worden.


ARTIKEL 8: RETOUR ZENDEN VAN EEN DEFECT PRODUCT OF ARTIKEL

In geval een defect Product retour wordt gezonden, dient dat te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel (het poststempel geldt hierbij als bewijs). Na constatering van het gebrek/defect door de retourservice, zijn de retour- en verzendkosten voor rekening van het Bedrijf. Voordat u om deze reden een artikel retour zendt, dient u contact op te nemen met de klantenservice. Deze zal met u de procedure bespreken om de retourzending in behandeling te nemen.


ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden Producten voldoen aan de huidige wetgeving. Voor invoer in andere landen is de Klant verplicht zich vooraf te informeren over de lokale voorschriften. Het Bedrijf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor het verzenden van artikelen die als illegaal worden beschouwd in het land van de Klant.

De foto's en teksten met betrekking tot de productbeschrijving zijn niet bindend. Het is zodoende mogelijk dat de Klant verschillen opmerkt in kleurgebruik of verpakking, in welk geval het Bedrijf niet aansprakelijk kan gehouden worden. Wanneer de Klant zijn/haar bestelling op de Website bevestigt, verklaart hij/zij daarmee de Algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Geen enkel advies of geen enkele informatie die aan de Klant, mondeling dan wel schriftelijk, is verstrekt, kan enige garanties scheppen indien deze niet uitdrukkelijk beschreven zijn in deze Algemene voorwaarden. Deze AVV zijn onderhevig aan de Franse wetgeving en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.


ARTIKEL 10: TOESTEMMING MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Door de Website te gebruiken stemt u ermee in dat het Bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.


ARTIKEL 11: GEEN GARANTIE

Het Bedrijf stelt de Website beschikbaar 'in de huidige staat' en 'zoals beschikbaar', zonder enige vorm van garantie. Het Bedrijf geeft geen garantie dat de Website of het gebruik ervan ononderbroken, foutloos of vrij van bugs zal zijn. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Producten die op de Website besteld kunnen worden.

Het Bedrijf geeft geen enkele andere garantie dan die welke beschreven worden in deze Algemene verkoopvoorwaarden. Binnen de grenzen van de geldende wetgeving wijst het Bedrijf elke aansprakelijkheid af en geeft het geen enkele garantie, expliciet of impliciet, direct of indirect, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van conformiteit, geschiktheid voor de markt of iets anders, of garanties van niet-overtreding van de geldende regels met betrekking tot de Website of de geleverde Producten. Alleen de garanties voorzien in deze AVV of die van de fabrikant zijn van toepassing.

Aangezien het Bedrijf slechts een verkoopbemiddelaar is en de Producten niet zelf importeert, geeft het geen enkele garantie met betrekking tot de Producten en kan het krachtens de wetgeving inzake aansprakelijkheid niet verantwoordelijk gehouden worden voor de betreffende Producten. Voor zover sommige landen de beperking van aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid beperken, is deze clausule in deze gevallen mogelijk slechts ten dele op u van toepassing, maar blijft ze voor de rest toch geldig.


ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle software, het programma, de lay-out, grafische afbeeldingen, visuele identiteit, ontwerpen, animaties, logo's, handelsmerken, video's, foto's, muziek, bestanden, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen en foto's of elke andere inhoud die op de Website aangeboden wordt, zijn het exclusieve intellectuele eigendom van het Bedrijf en zullen dat onder alle omstandigheden blijven. Elke reproductie of weergave van de Website of de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf, is verboden en vormt een schending van het auteursrecht. De handelsmerken van het Bedrijf, evenals de logo's die op de Website getoond worden, zijn geregistreerde handelsmerken.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze handelsmerken of logo's, gemaakt van elementen van de Website zonder de toestemming van het Bedrijf, is verboden en vormt een schending van het recht op het handelsmerk. Alle rechten met betrekking tot de inhoud die niet uitdrukkelijk in deze AVV opgenomen zijn, blijven eigendom van het Bedrijf. Elke vorm van gebruik van deze inhoud zonder de voorafgaande toestemming van het Bedrijf is verboden.

Dit geldt in het bijzonder voor, maar is niet beperkt tot, elke vorm van verspreiding, reproductie, wijziging, weergave of overdracht van de inhoud of gegevens. U stemt ermee in om de inhoud van de Website niet handmatig of door het gebruik met name van robots, spiders of enig ander automatisch systeem, te extraheren, beheren, kopiëren, indexeren of verwijzen.

De rechten van het Bedrijf omvatten de rechten op de Website, op de gebruikte domeinnamen en op alle software, de DNS en programma's waarmee de Website beschikbaar gesteld kan worden op de bovengenoemde domeinnamen.


ARTIKEL 13: GEBRUIKSBEPERKINGEN

Alle software, het programma, de lay-out, grafische afbeeldingen, visuele identiteit, ontwerpen, animaties, logo's, handelsmerken, video's, foto's, muziek, bestanden, teksten, commentaren, illustraties, afbeeldingen en foto's of elke andere inhoud die op de Website aangeboden wordt, zijn het exclusieve intellectuele eigendom van het Bedrijf en zullen dat onder alle omstandigheden blijven. Elke reproductie of weergave van de Website of de inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf, is verboden en vormt een schending van het auteursrecht. De handelsmerken van het Bedrijf, evenals de logo's die op de Website getoond worden, zijn geregistreerde handelsmerken.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze handelsmerken of logo's, gemaakt van elementen van de Website zonder de toestemming van het Bedrijf, is verboden en vormt een schending van het recht op het handelsmerk. Alle rechten met betrekking tot de inhoud die niet uitdrukkelijk in deze AVV opgenomen zijn, blijven eigendom van het Bedrijf. Elke vorm van gebruik van deze inhoud zonder de voorafgaande toestemming van het Bedrijf is verboden.

Dit geldt in het bijzonder voor, maar is niet beperkt tot, elke vorm van verspreiding, reproductie, wijziging, weergave of overdracht van de inhoud of gegevens. U stemt ermee in om de inhoud van de Website niet handmatig of door het gebruik met name van robots, spiders of enig ander automatisch systeem, te extraheren, beheren, kopiëren, indexeren of verwijzen.

De rechten van het Bedrijf omvatten de rechten op de Website, op de gebruikte domeinnamen en op alle software, de DNS en programma's waarmee de Website beschikbaar gesteld kan worden op de bovengenoemde domeinnamen.


ARTIKEL 14: EXTERNE LINKS

De Website kan links bevatten naar andere websites die niet door het Bedrijf beheerd worden. Het Bedrijf biedt geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid of kwaliteit van de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via een link op de Website, en kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de websites waarnaar deze links verwijzen (hypertekst of deeplinks). Het Bedrijf stelt deze links alleen beschikbaar voor uw gemak; het opnemen van de links naar dergelijke websites betekent niet dat het Bedrijf instemt met de aldaar getoonde inhoud of die voor eigen rekening overneemt.


ARTIKEL 15: ONDERBREKING VAN DE DIENST

Aangezien het een online dienst betreft, kan deze onderhevig zijn aan tijdelijke onderbrekingen. Het Bedrijf is uitsluitend verantwoordelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, een storing in het beschikbaar zijn van sommige of alle functies van de Website, verlies van gegevens die verband houden met een dergelijke onderbreking of voor storingen van de Website. Het Bedrijf zal zijn uiterste best doen om te zorgen dat de Website betrouwbaar, ononderbroken en foutloos werkt.

Evengoed kan zich, vanwege met name, maar niet beperkt tot onderhoudswerkzaamheden, een situatie voordoen waarbij de Website gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is. Dit geeft gebruikers, respectievelijk de Klanten, geen recht op claims jegens het Bedrijf.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, gegevensverlies of schade als gevolg van een storing of onderbreking van de Website of van uw toegang tot de Website. Het Bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot coherentie tussen de systeemtijd en de officiële tijd. Het Bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die wordt geleden als gevolg van gebruik of misbruik van de Website of het internet door andere gebruikers of derden.


ARTIKEL 16: INTERNETBEVEILIGING EN GEGEVENSOVERDRACHT

Internetgebruikers die de Website gebruiken worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico's verbonden aan de specifieke technische aspecten van het internet. Hoewel het Bedrijf alles doet wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt voor extra beveiliging van uw gegevens, is er geen garantie dat de informatie en gegevens die door de Website uitgewisseld worden niet door derden onderschept zullen worden, de vertrouwelijkheid van uitwisselingen is evenmin volledig gegarandeerd. Aangezien het moeilijk is om een internetgebruiker te identificeren, geeft het Bedrijf geen enkele garantie dat het de identiteit van een gebruiker van de Website kan achterhalen.


ARTIKEL 17: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INTERNETGEBRUIKER

U bent zelf verantwoordelijk om de informatie op de Website met de nodige voorzichtigheid te gebruiken en om eventuele controles op eigen verantwoording uit te voeren. U bent zich ervan bewust dat u de Website op eigen risico gebruikt. U erkent dat u over de vaardigheden en middelen beschikt die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, en dat u gecontroleerd hebt dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en goed functioneert.


ARTIKEL 18: ONRECHTMATIGE AFWIJZING

Als de Klant zonder geldige reden bezwaar maakt tegen een of meer betalingstransacties die op de Website uitgevoerd werden, vormt deze stap een onrechtmatige afwijzing. In dat geval gaat de Website systematisch over tot inning van de onbetaalde sommen, vermeerderd met € 100 voor verwerkingskosten per betwiste transactie.

In het geval de Klant niet zorgt voor regularisering van zijn situatie binnen de zeven dagen na ingebrekestelling, behoudt het Bedrijf zich het recht voor juridische stappen te ondernemen om zijn rechten te doen gelden. In dat geval bedragen de verwerkingskosten € 500 per betwiste transactie.


ARTIKEL 19: VRIJWARING

U geeft aan dat u het Bedrijf, zijn vertegenwoordigers, directeuren, functionarissen en/of werknemers volledige vrijwaart van alle kosten, onkosten, uitgaven en verliesposten (inclusief honoraria voor juridische bijstand en advocaten) die voortvloeien uit een schending van deze Algemene verkoopvoorwaarden of om het even welke toepasselijke juridische bepaling of regel.


ARTIKEL 20: GEHEEL VAN DE OVEREENKOMSTEN

Deze Algemene verkoopvoorwaarden vormen samen met het Privacybeleid het geheel van de overeenkomsten die tussen u en het Bedrijf gesloten werden, en hebben voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die u mogelijk met het Bedrijf gehad hebt. Geen enkele wijziging aan deze AVV kan geldend worden gemaakt tegen het Bedrijf, tenzij deze is ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van het Bedrijf.


ARTIKEL 21: RECHT VAN OVERDRACHT

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de rechten en plichten beschreven in deze Algemene verkoopvoorwaarden toe te wijzen aan of over te dragen aan elk bedrijf van zijn keuze.


ARTIKEL 22: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de rechten en plichten beschreven in deze Algemene verkoopvoorwaarden toe te wijzen aan of over te dragen aan elk bedrijf van zijn keuze.


ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTSGEBIED

De Website en deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. In geval van betwisting zullen de partijen zich in eerste instantie inspannen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij het ontbreken van een minnelijke schikking tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats van het hoofdkantoor van de uitgever van de Website zonder enige uitzondering bevoegd, niettegenstaande meerdere verweerders of garantieclaims.

Natuurlijk product
Gegarandeerde veiligheid
Anonimiteit behouden