Juridische vermeldingen

1. Presentatie van de website

Wij brengen de volgende informatie onder de aandacht van gebruikers en bezoekers van de website www.virilpatch.com:

Status van de eigenaar: Bedrijf
Bedrijfsnaam:
Adres: 30 rue Auguste Piccard, Technoparc du Pays de Gex, 01630 Saint-Genis-Pouilly, Frankrijk
Tel: +33 9 72 54 94 26
Met een kapitaal van: 100'000 CHF
SIRET: 84778659700017 Btw-nummer: FR847786597
E-mailadres: customer@virilpatch.com
De maker van de website is:
De verantwoordelijke voor publicatie is:
Verantwoordelijke voor publicatie: customer@virilpatch.com
De verantwoordelijke voor publicatie is een rechtspersoon
De webmaster is: Service Client
Neem contact op met de webmaster: customer@virilpatch.com
De webhost is: SoPeople Sàrl, 1260 Nyon, Suisse

2. Beschrijving van de verstrekte diensten

De website www.virilpatch.com heeft tot doel het online verkopen van producten. De eigenaar van de website streeft ernaar om de website zo efficiënt mogelijk te laten werken. De eigenaar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en hiaten in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partijen die deze informatie aan hem verstrekken. Alle informatie die wordt aangeboden op de website site www.virilpatch.com, wordt louter ter informatie verstrekt, is niet uitputtend en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds de informatie online werd gezet.

3. Intellectuele eigendom en fraude

De website www.virilpatch.com heeft tot doel het online verkopen van producten. De eigenaar van de website streeft ernaar om de website zo efficiënt mogelijk te laten werken. De eigenaar kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en hiaten in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partijen die deze informatie aan hem verstrekken. Alle informatie die wordt aangeboden op de website site www.virilpatch.com, wordt louter ter informatie verstrekt, is niet uitputtend en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds de informatie online werd gezet.

4. Hyperlinks en cookies

De website www.virilpatch.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites (partners, informatie, enz.). Deze zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de website. De eigenaar van de website heeft echter niet de mogelijkheid om de content van de aldus bezochte websites te controleren. Derhalve wijst de eigenaar van de website alle verantwoordelijkheid hiervoor af, alsmede voor de eventuele risico's van illegale content.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn/haar bezoek aan de website www.virilpatch.com automatisch een of meer cookies op zijn/haar computer worden opgeslagen. Een cookie is een klein bestand. Het is niet geschikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen, maar slaat informatie op over het navigatiegedrag van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de website te vergemakkelijken en hebben tevens tot doel om diverse metingen mogelijk te maken. Middels de configuratie van de navigatiesoftware kan men gewezen worden op de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren. Een cookie weigeren kan betekenen dat het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde diensten.

5. Bescherming van eigendommen en personen - beheer van persoonsgegevens

De eigenaar van de website verzameld op de website www.virilpatch.com uitsluitend informatie over de gebruiker ten behoeve van het beheer van diens bestellingen. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name als deze gegevens door hem/haar zelf ingevoerd worden. De gebruiker van de website krijgt expliciet medegedeeld of invoeren van de betreffende informatie al dan niet verplicht is. Elke gebruiker heeft het recht op toegang tot, rectificatie en/of verwijdering van, en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek per e-mail naar privacy@virilpatch.com of dient u uw schriftelijke en ondertekende verzoek in, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening van de houder, met vermelding van een retouradres voor het antwoord. Geen enkele persoonlijke informatie over een gebruiker van de website wordt zonder diens medeweten gepubliceerd op, uitgewisseld met, of overgedragen, toegewezen of verkocht aan om het even welk medium van derden. Alleen in geval van acquisitie van de website www.virilpatch.com en de bijbehorende rechten, zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk zijn, in welk geval een dergelijke koper op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens over de gebruiker van de website te bewaren en wijzigen.

De website www.virilpatch.com is in overeenstemming met de GDPR.
Natuurlijk product
Gegarandeerde veiligheid
Anonimiteit behouden